Pesonlige timer - coaching, veieldning, healing, åndelig kinesologi

Hva kan timene dreie seg om? 
Individuelle timer er kanskje det mest nyttige du kan gi deg selv fordi det gir deg muligheten å fokusere på deg, åpne nye dører og stenge de veier som ikke lenger fungerer i ditt liv. 

Kanskje kan jeg spørre meg selv før timen? 
Vil jeg velge meg selv?
Er jeg klar for å gjøre forandring, klar til å  ta ansvar, klar til å beslutte meg for å gjøre endring? 
Spørmålene er viktig for deg fordi det har med hvilken effekt du vil ha ut av timene.

Hva kan skje i timen?
Når du velger å kontakte meg, er det fint innledende utveksle noen ord om din situasjon, og så velger jeg eller vi sammen hva som er det mest effektive å finne veien videre, skape en god prosess og etablere løsning for din situasjon.  

Det mest effektive er noen ganger at jeg stiller bevisstgjørende spørsmål og utfordrer, så vær åpen for at en slik tilnærming kan gi det beste utbyttet for deg. 

Jeg arbeider både med dine fysiske/jordiske nivåer, og med din høyere/åndelige/sjelelige bevissthet.  

For å forløse seg ut av traumer, gamle sår og stress, går jeg alltid opp til en høyere energi enn det som har skapt traumet. Det er helt nødvendig for å skape forandringer og løft i din personlige energi. 

Jeg hjelper med å transformere ut gamle traumer/historier og kan og lage et healingrom for deg som du kan være i og som hjelper i en healingprosess.  

For å heale og balanser din energi, arbeider jeg med lypust og lysveveving og åpner meg opp for Livets Nøkkel og Santa Coora.  
Gjennom Livets Nøkkel kommer den energien som er best for deg. Sammen med meg arbeider også mitt høyere legeteam fra enhet når det gjelder arbeid med å forløse den fysiske kroppen fra smerter.  

Hvordan foregår timene? 
Timene som fjernarbeid og vi kan holde kontakt via telefon, Skype, Messenger o.l. om det fungerer best for deg.
Fysiske møter kan og skje etter avtale.

Velkommen til et hjertelig møte😀

En høyere utvikling/vekst har overtatt for den terapeutiske prosess

Vi mennesker er kommet til steg i vår utvikling eller evolusjon der vi er ferdig med å erfarer oss selv.  Dette har store konsekvenser for hvordan vi løser opp i gamle sår, bindinger, mønstre og traumer. 
Mye blir langt enklere slik at den enkelte selv kan håndtere sitt liv.  

Alt skjer av en grunn.
Ingenting i dette universet og hos oss mennesker skjer tilfeldig.  Det er alltid en årsak bak, alltid en personlig årsak bak opplevelsen av f.eks. smerte, motstand, tap av energi osv.  Og at man innerst inne ønsker at dette skal bli borte, alt skal bli bra og livet skal bli godt og gledsefylt. 
Når man forløser smerte og motstand, så kommer den indre kraft mer og mer frem i dagen. 

Hva betyr det at vi er ferdig med å erfarer oss selv? 
Det betyr enkelt fortalt at vi ikke har noe mer å erfare i den gamle verden, vi er ferdig med alt vi skal erfare her på denne jord. 

Som følge av at denne erfaringen er over, så er det ikke lenger nødvendig å grave terapeutisk i hvorfor gamle sår har oppstått.  Dette er en stor omstilling for oss mennesker, men av den største glede og viktighet for ditt liv.
Det er tilstrekkelig med å gjenkjenne traumen, begrensningen eller blokkeringen og transformere den ut f.eks. gjennom transformasjonsteknikken.  
Det må en erkjennelse til at det er slik og slik med traumet, begresningen eller blokkeringen, og så gi slipp.  Du må fortelle deg selv at alt er ferdig og så handle gjennom en transformasjon.
Du kan ikke rømme lenger, da slåss du mot deg selv og tillater kanskje ikke at de gode sider av livet kommer mer og mer frem.   
Og det krever at du har tillit til deg selv og din høyere bevissthet at det beste vil skje. Ikke tvil på deg selv - ditt hjerte, din intuisjon, det er dine beste guider. 
Og om det var noe du skulle bli bevisstgjort rundt den gamle historien din, ja så vil det komme til deg når tiden er der og du vil forstå. 

Du kan hjelpe deg selv mye mer enn du tror. 
Gjennom blant annet transformasjonsteknikken, er alle i stand til å hjelpe seg selv på mange plan.  
Men av og til er det nødvendig å oppsøke noen som bærer en høyere energi enn enn selv for å få hjelp til å gå ut av gamle fotspor.  Da får du hjelp gjennom et samarbeid mellom deg, healeren/terapeuten og din høyere bevissthet.  Da er det viktig med en mellommann som har den nødvendig energi til å løfte deg ut av det som du er klar til å gå ut av. 

Det er en tid for å slutte å undervurdere seg selv og egen evne til å påvirke sitt liv gjennom å følge hjertes energi og bevisisthet. 

Du er viktig og verdifull. Selverkjennelsens tidsalder. Enheten og helhetens vei gjennom balanse.

For meg er det en sannhet at hver enkelt menneske har verdi og at det viktigste er å erkjenne at en er verdifull og hvilke verdier som er viktige.
Vi er kommet til en tid i vår menneskelige utvikling, der vi alle tar tilbake vår egen energi og kraft, og der likeverdighet er en sentral verdi.

Vi er skapere, skapere av våre liv og resultater. Vi søker å skape oss selv og være det beste av oss selv i kjærlighet til oss selv, til naturen, til universet og til våre medsøstere og brødre. Vi vil gjerne gi det aller beste av oss selv ut til andre. Denne vakre skapelsen skjer gjennom vår høyere bevissthet og vårt hjerte og ut gjennom hendene, fra et indre sted dypt inni deg.
Ikke fra vårt mentale sinn, som mange ganger kan være forvirret og påvirket av frykt kommunisert inn fra den ytre verden. 
Gode personlige opplevelser og erfaringer er det som forteller deg om du er på din vei og følger din sannhet.

Vi er inne i en tid der vi samler alle våre deler, våre sjelebiter inn i en enhet og gjør oss klare for å ekspandere ut i en ennå større bevissthet der vi er indre mestere og høyt utviklede skapere på jorden.
Vi forbindes med alt i oss selv og tiden er der for å forløse alle seperasjoner vi har stått i og gå inn i en enhet med oss selv.

Vi kan ikke rømme fra opplevelser vi kommer opp i og som vi reagerer på og som oppleves å begrense oss. Når dette nå kommer frem, uansett når det er skapt, er det en tid for å forløse dette fra ditt energisystem, fra ditt sinn, dine følelser eller din kropp.

Det er viktig å behandle kroppen pent, for den sitter mange ganger med gamle celleminner fra gamle historier og familiearv. Din kropp ønsker å ha det godt og bli behandlet godt. Og det er du som kommuniserer med bevisstheten i din kropp, dine organer, dine celler.  

Aksept og erkjennelse av alt som berører deg, er et viktig steg til å bli fri. Rømmer du fra det eller snur deg vekk, vil det komme sterkere frem igjen, f.eks. i form av mer smerte, mer slitasje, mer sykdom, mer uro, mer frykt osv.  

Når noe begrensende kommer opp i ditt liv, er det et tegn på at din sjel forteller deg at nå er du klar til å forløse deg ut fra gamle historier. Du er klar til å bli hel og balansert. 
Alle ubalanser i livet kommer fra indre ubalanser eller blokkeringer; fra tanker, følelser, fra overbelastninger av enkelte organer, fra å ikke følge seg selv osv.

Vi har alle levd i dualitet eller i motpoler av alt. Motpolen av bindinger/kontroll er f.eks. frihet, motpolen av angst er kjærlighet, motpolen av rett er feil, motpolen av valg, er ubesluttsomhet osv. Dette har skjedd på alle plan i våre liv for at vi skulle erfarer oss selv. Dette er over nå, det er slutt på, også i ditt liv, men du må selv handle og sørge for at det blir virkelighet i ditt liv.  
Alle disse erfaringer og opplevelser har "nøstet" seg inn i oss mennesker gjennom blant annet det arvegentiske (arv) og gjennom den kollektive massebevissthet (miljø). 
Gjennom denne lange reisen har vi falt ned i personlige energi og dannet mønstre og ulike former for ubalanser som hver enkelt nå kan tillate seg å gi slipp på.    
Hver enkelt står nå ovenfor å ta tilbake vår personlige energi eller indre kraft.

Vi er kommet til en tid der vi kan velge å gå inn i en frihetsportal og inn i våre hjerter og gå ut av alle bindinger uten krig med oss selv eller andre.
Det er opp til hver enkelt av oss å ta ansvar for å åpne opp for egen essens, egen høyere bevissthet, forløse oss ut av eller transformere bort gamle sår og åpne opp for at det indre barn i oss kan danse fritt og kreativt.
For å åpne opp for din høyere bevissthet, er det aller viktigste å tillate at gamle negative erfaringer å slippe ut av ditt energisystem. Da kommer dine positive høyere fortåelsesdeler automatisk frem.
Din essens er på en måte ferdig utviklet og venter på å kunne stige ned i din fysiske verden, i din kropp.

Når du søker råd hos andre, er kanskje det viktigste å søke en guiding fra noen som har personlig erfaring med både den indre og ytre reise. Slik at vedkommende guide kan lede deg inn på din vei og du kan finne din sannhet her på jorden.

Vi er alle forskjellige og har med oss forskjellige reiser som sjeler og det gjør og at vi møter ulike temaer på våre veier og har forskjellige veier og sannheter. Derfor blir det viktig å lytte innover i deg selv - for der er svarene.  Ikke tvil på det. Du har alt med deg - inni deg - i ditt hjerte og risset inn i dine hender. 

I den fysiske verden, på et lavere bevissthetsnivå/mentalplan, er det ofte motstand. Motstand i form av smerte (smerte er faktisk en av våre vanlige sanser som er nyttig).
Smerte er signaler fra ditt energisystem, at det livet du nå lever, er et liv som du ønskes å heve deg ut fra eller forandre.
Det kan drei seg om forandring av dine ulike roller, dine tanker, dine følelser, dine matvaner, din atferd på mange plan. Det dreier seg om alle bindinger, eller avhengigheter som fører til at vi ikke føler frihet til å f.eks. kunne ta egne valg, følge seg selv, bruke sin egen kraft osv.

Vi mennesker er kraftfulle, vi er verdifulle, vi er ulike og unike, og likeverdige.

Personlige timer hos meg gir deg anledning til å sette din agenda og ta opp det som er viktig for deg nå.

Den sovende kjempe - et bilde på hva som bor innvendig i oss.

Viktigheten av valg, beslutninger, handlinger, opplevelse og erfaring

Hva er bevissthet, energi og manifestasjon