Ledelse

Ledelse er noe vi alle kommer i nærkontakt med når vi ønsker å ta styring og ansvar for eget liv.  Ledelse er en nøkkel inn til deg selv og en nøkkel for de som er ledere av bedrifter, samfunn eller f.eks. idelle organisasjoner. 

Ledelse starter med det personlige lederskap - den indre leder -  det er en min erfaring som jeg ønsker å kommuniser videre. 
De beste ledere vet veldig mye om seg selv og sitt lederskap.  De søker å forstå sitt lederskap på mange plan, og de har bevisstgjort seg gjennom personlige opplevelser og erfaringer.
Ikke nødvendigvis har veksten skjedd gjennom mange ledelsesteorier, men de har vokst mest gjennom indre prosesser, opplevelse og erfaringer av seg selv/sin indre verden og hvordan den ytre verden er et spesilbilde av egen indre verden.   

Ledelse er til tider å måtte stå 100 % i seg selv, ekjenne alt om seg selv og ingen andre å støtte seg til hverken privat eller i organisasjonen. 
Da er det greit å kunne "lufte seg" for noen som kan støtte og veilede når man skal "gå gjennom veggen" og videre inn til en ennå høyere kraft i seg selv.  

Fremtidens ledere er frihets søkende, de søker å stå i seg selv og de legger til rette for at andre mennesker skal få frem med det beste av seg selv. 

For meg er hele dette universet et stort samarbeidsprosjekt ut fra mange forskjellige plan og der det beste kommer frem når du står trygt i din høyeste bevissthet og kraft. 

Personlig bærekraft er noe som er grunnfundament i det nye lederskap. 
Å forstå, oppleve og erfare hvordan en selv er bærekraftig eller bærer og håndterer sin egen skapende kraft og lys. 
Denne innsikten ligger utenfor det mentale sinn, men er en opplevelse fra din bevisisthet gjennom ditt hjerte og din kjærlighet til deg selv og den ytre verden og ut i den fysiske verden gjennom dine skapelser. 

Frihetsgudinnen Liberty