Å være skaper - Å styre eget liv/Å styre egen bedrift

Jeg stiller meg til rådighet for å snakke om og veilede rundt mine erfaringer med å bruke sin egen skaperkraft eller å skape egen virksomhet gjennom å følge sin indre drømmer, krativitet, energi osv. 
Velkommen til å ta kontakt 😀

Å skap ut fra det JEG virkelig har lyst til !!!

Å skape med 2 tomme hender
Mange står klar til å bruke sine skapene evner på ny måte, f.eks. gjennom sin egen skaperkraft - og sin egen bedrift. 
Det er gjennom å anvende dine egen kreativitet og essens at du utrykker deg selv slik du innerst inne ønsker. Denne skapende kraft kan ikke holdes tilbake mer, av noen. 

Når vi alle velger å forholde oss til vår indre drivkraft, våre hjerter, så bygger vi en solid bedrift på steingrunn.  Så selv i de store stormer og forandringer, så står bedriften støtt når den er bygget ut fra dine drømmer og hjertets lyst.  

Der er ingen skille mellom skaperen og det skapte.  Alt skjer ut fra en enhet. 

Vi vil fremover se mange nye skapelser og det kommer frem med noe helt nytt, noe som ikke er skapt før av andre , noe som ikke har vært tilstede før på denne planeten jorden.
Skapt ut fra et rent hjerte og fra den høyeste bevissthet som en manifestasjon ned på jorden - til beste for oss mennesker, moder jord og universet.

Så kanskje kan dette være et av de mest utfordrende spørsmål for deg som vil starte og  skape noe helt nytt - være en grunder: 
Hvordan vil du skape om du sto med 2 tomme hender? Fra ingenting - du er den eneste ressursen og verdien.   

Så hvordan få dette til?
Det tradisjonelle virkemiddelapparat og innovasjonsmiljøer spør gjerne: hvem har gjort dette før, hvem kan bekrefte dette du har som ide, hvem kan si noe om det, finnes det noen forskning på dette, finnes det et marked og hvem kan vi undersøke hos, hvordan har du tenkt å finanisere dette, og en mengde andre spørsmål.
Og det skal ofte til utredninger, analyser, tester, markedsundersøkelser, søknader og prosedyrer og rettninglinjer skal følges og risiko minimaliseres.
Det er slik det har vært, ingenting er galt med denne erfaring.
Men hva løfte deg selv, din kreativitet og ditt mangfold til et nytt nivå? Det er det jeg vil fokusere på.

En ny skapelse tar form. 
I ny bevissthet ser jeg at nyskapning blir annerledes på mange områder. Da skapes det ut fra hjertet og det kommer en energi ut gjennom skaperen som rekker frem til de som er åpne for det som skapes.
Sagt på en annen måte, energien oppsøker automatisk de som søker skapelsen, f.eks. et produkt eller en tjeneste eller et bilde som er malt.
Fokus går ut fra et krativt senter inne i deg selv og forfølger en energi som hjelper deg til å skape det du ønsker og manifestere dette inn på jorden. Tiden som går fra ide til å føre ut til andre/realisering blir meget kort, og du lærer fort gjennom indre erfaring og opplevelser.
Og for mange kan dette være et kvanetsprang, men det er slik vi mennesker innerst inne utvikler oss selv og skaper, vi forfølger energien fra hjertet og en fysisk skapelse blir til, skapelsen er realisert til beste for deg og de som mottar tjenensten eller produktet. 

Det er deg du skal følge, ikke andre.  Når du følger det innerste av deg selv, tiltrekkes du automatisk det du skal tiltrekkes av løsninger på veien og av de som har nytte av dine tjenester.  Slik fungerer energi, og energien er deg og kommer gjennom deg.  

Og jeg ser for meg mange nye personlige bedrifter eller små bedrifter som skapes sammen i små klynger. Disse små bedrifter er også fundamenter i små samfunn som livnærer seg av hva som er naturlig i sine nærområder.

Gå gjerne sammen og bygge samfunn som er i samklang med moder jord og universets rytme og energi.  Vi har alt av overflod rundt oss, det mangler ingenting, alt er der - også inni deg. 

Jeg har spesielt i de siste 4 år arbeidet med slike dype indre prosesser og de er meget givende, frigjørende, spontane, kreative og bryter opp gamle regler og gammel motstand, både innvendig og i den ytre verden.  
Det er din indre bevissthet som er drivakselene begynner aksellere gjennom ditt hjerte og kommer frem som et utrykk i den ytre verden.
Vi kan gjerne her tale om bærekraft, en bærekraft som strømmer gjennom den enkelte sjel før fysiske skapelse skjer.

Hva krever det å starte egen bedrift?
Egentlig ikke mye i første omgang, det viktigste er at du følger deg selv, bestemmer deg, følger ditt hjerte og lar prosessen lede deg. Det er i seg selv et kvantesprang å velge å bli herre i eget hus. 

Hva med økonomien og alle spørsmålene og usikkerhetene?
Kan jeg stole på at jeg får nokk av alt når jeg følger ditt hjerte?
At alt kommer til meg når jeg følger meg selv?
At jeg er er selve verdien? At mine tjenster eller produkter finner brukere?
At jeg er skaperen og det skapte og ikke atskilt?
At det er en overflod som kommer til meg når jeg følger meg selv?
Osv.....?

Jeg vet av erfaring at spørsmålet om penger er viktig fordi vi i samfunnet har satt opp denne som en målestokk og en verdi som kan virke altoverskyggende.
Men når vi kikker inn i oss selv, så finner vi at verdien og kraften ligger inni oss, ikke i et ytre skjørt system. Det er inne i oss at tryggheten og kreativiten ligger, at gleden og visdommen er bosatt, at verdien er. 

Og at det viktigste av alt er at man har en kjærlighet til seg selv og hele skaperverket, det er selve grunnfundamentet i skapelse ut fra hjertet.
Skjulte agendaer er ikke en del av høyere bevissthet og vil ha vansker med  langsiktig grobunn og bærekraft på jorden.

Egen bedrift er et samarbeidsprosjekt med alle deler av deg selv der du selv er den som styrer, leder eller er spydspiss.