Hvem er Oddvar

På en måte er jeg en vandrer som stadig oppdager nye deler av meg og omgivelsene gjennom å være tilstede i livet.  Gjennom indre tilstedeværelse skjer det noe spesielt, noe grensesprengende, en indre utvidelse av meg selv som gjør at jeg ser den ytre verden på en ny måte.  

Jeg er en godt voksen og ungdommelig mann som har reist på forskjellige måter gjennom dette livet.  Har arbeidet i tradisjonelle bransjer som bank, forsikring og vært konsulent/veielder/terapeut/underviser i egen virksomheter de siste 22 år. Men det er de siste 4 årene av mitt liv som har løftet meg mest og virkelig utvidet meg selv og min bevissthet 

Denne livsreisen har bragt meg mange erfaringer om hvordan teoretiske/kunnskapsbaserte utdanninger virker, men også at teorier får større verdi når dette kobles til hjertets visdom, til opplevelser og erfaringer. 
Det er nå¨r vi kobler sammen den formelle utdanning med den indre visdom at bevisstheten min ekspanderer.
Denne sammenkoblingen av det indre og dte ytre til en enhet, har jeg opplevd som grensesprengende.  

I ryggsekker har jeg formelle utdanninger, men også det mange kaller for alternative utdanning som holistisk psykoterapeut og healing og en dypere forståelse for hvordan bevissthet og energi arbeider før det manifesterer seg på et fysisk plan.  Uten ekspansjonen inn i min indre bevisisthet, har jeg vært fattigere som mennesket Oddvar. 

Det finnes mange ikke- fysiske aspekter av oss mennesker utover det fysiske livet vi lever, slik som at all skapelse skjer/starter fra et ikke-fysisk plan, gjennom bevisisthet, følelser og tanker og dermed ikke kan fysisk bevises.  Denne innsikt har sprengt mitt mentale felt og åpnet opp mitt hjerte for en stor indre visdom. 
Det har og gjort at jeg har valgt å være tilstede mer og mer i meg selv. Gjennom å legge vekk den ytre lærebok, så har jeg åpnet opp mitt indre vesen gjennom opplevelser, erfaringer, erkjennelser, og gi slipp på gamle historier.  Sluppet til min intuisjon og bygd opp en tillit til at alt er der innen i meg når jeg har bruk for det som er viktig for meg.   

Det som har vært det kanskje sterkeste og viktigste jeg har oppdaget med meg selv og mitt energisystem, er hvordan min kropp har kommunisert fra sine celler inn til mine følelser og vært en guide for hva som oppleves hva som er riktig å gjøre - for meg selv eller når jeg arbeider og gir råd til andre mennesker eller grupper. 
Det har bragt inn en stor bevissthet til meg om hvilken unik informasjon som er i våre kropper, og hvor intelligent min kropp er dypt der inne når jeg tillater min sjel å komme gjennom og inn i min dagsbevissthet. 

På min livsreise har jeg møtt meg selv på utrolig mange plan, fra familie og den arven som har fulgt meg inn i dette liv, til å møte den kollektive massebevissthet og den ytre verdens illusjoner og skapelser.  Det har vært nyttige opplevelser som har gjort at jeg gradvis sluttet å lete etter meg selv på utsiden i den ytre verden. 

Det aller viktigste har vært å møte meg selv, et møte der jeg begynte å sprenge meg ut av det arvegenetiske og den kollektive  massebevisstheten, og åpne opp for en indre verden, en rik verden, en verden som ser og føler skaperverket og den menneskelige organisme som meget avansert - som ser en bevisisthet bak alt. 

Å møte meg selv er et sterkt møte fordi jeg ikke har kunnet vike unna alle de fortidens fengsler jeg har sittet i.  Det har vært en sterk løsrivelsesprosess og der skallene gradvis har blitt sprengt i stykker til fordel for en indre styrke og visdom som allerede var der dypt inne i meg.
Det har handlet om å la livet komme til meg, være en som tillater å åpne seg opp innenfra. 

Den reise jeg er på, er for meg veldig jordisk, den handler om å være tilstede her på jorden, tillate å være fri, være kreativ og være et medmenneske på alle plan. 
Å tillate seg å være seg selv ut fra sitt hjerte og være likeverdig med alle andre. 
Reisen er like mye åndelig som fysisk for meg, det er en reise her på jorden, men som og beveger meg ut av den fysiske virkelighet.   

Jeg har møtt mange mennesker på min reise, noen har vært mine lærer, noen mine mentorer, noen mine venner, noen min terapeut, noen mine elever og noen mine hjelpere for å komme videre inn i meg selv. 
For meg har disse menneskemøtene betydd mye, betydd at jeg har oppdaget og åpnet meg selv.  

Det viktigste møtet har jeg hatt i dette livet, er møtet med min kjære Mari Solei som jeg møtte i Alta i begynnelsen av 2016.  Hennes evne til å være medmenneske og omfavne, til se, føle og kanalisere inn bevissthet inn i det fysiske, har vært noe som andre kan kalle for mirakler eller magi, men det er faktisk en unik evne hun har som jeg ikke er lett å beskrive beskrive med ord.  Det er på en måte utenfor et dagligdags ordforråd, men fullstendig virkelig og fortståelig ettersom jeg opplever sannheten gjennom meg selv. 
Hennes evne til å se meg og andre fra et høyere plan, er spesiell og noe vi som mennesker og menneskehet har behov for i den tiden vi er inne i.  En unik evne for henne, slik jeg har unike evner som jeg stadig utvider og blir bevisst.   

Jeg er glad for å være i denne verden og jeg kjenner en god følelse inni meg når jeg ser den muligheten alle mennesker har for å åpne opp sin indre kjernebevisisthet eller essens. 
Gjør det på din måte, gjør det på den måten som fungerer best for deg.   

En av de  største utfordringer jeg har møtt gjennom en løsrivelsesprosess og en økning av bevissthet, er å holde sin jordforbindelse - eller å stå stødig i seg selv her på jorden.  Det har til tider vært lett å "fyke" ut og søke ut i den ytre verden etter mer informasjon, men det beste erfarer jeg, er å være hjemme i seg selv. Hjemme er det et trygt indre hus med mange spennende rom.  

Og jeg er veldig glad i naturen, glad i å se inn i og være en del av Moder jords unike skapelser og se hvordan alt tilrettelegges for oss til å gå inn i en verden av frihet og overflod. 

Jeg har valgt å se meg selv, oss mennesker, moder jord og universet ut fra en utvidet bevissithet.  Du verden for et unikt skaperverk vi får lov til å leve i. 

Jeg har et inderlig og hjertlig ønske at alle kan få lov til å bli fri, se inn i seg selv og skaperverket uten forstyrrelser, da vil jeg virkelig kunne se meg selv og alt utenfor og behandle den ytre verden med respekt og ydmykhet. 

Og forstå at vi alle er ett, og at der ikke finnes noen seperasjon mellom deg og alt rundt deg.  
Jeg er deg og du er meg.  Når jeg løfter meg selv, så løfter jeg andre. Slik løftes universet videre - kontinuerlig og uendelig. 

Facebook

Ja, jeg er og på FB.

Min personlige side er her   

Min side der jeg presenterer mine tilbud heter altara