Indre leder/mester - selvledelse

Når jeg snakker om den indre leder, så handler det om din egen indre leder eller mester. 
Hvordan du leder deg deg selv i ditt liv, men også hvordan du er i det ytre liv er i samvær med andre. 
Det er i form av tilstedeværende i deg og din høyeste bevissthet at det strømmer ut en energi fra deg som virker positivt på andre.  

Vi kan lære selvledelse ut fra en mentale forståelse, men din indre leder er så mye mer kraftfull og omfavnende fordi den kommer fram fra noe som allerede er der inni deg - gjennom din bevisisthet og ditt hjerte og ut i det fysiske. 
 
Det indre lederskap kan kan ikke læres mentalt, det har ingen modeller, det har ingen spesielle forløp, den må tillates å komme frem, tillates å komme ut.  
Tillates og utrykkes via ditt hjert.  Tillates å være der uten begrensinger. Tillates å være tilstede sammen med andre.  Tillates å være deg på alle plan i ditt liv. 

Den indre leder uttrykker seg selv og deler ofte av sine historier og erfaringer.    Ikke for at andre skal følge dem, men for å fortelle at egne erfaringer gir et trygt fundament å stå på i livet.  

Den indre leder eller mester er fremtidens leder - en som står stødig på egne bein og som samarbeider med andre ut fra likeverd og et høyt verdiplan som tjener alle mennesker. 

Den indre leder - en vandrer som er tilstede i seg selv.

Å velge seg selv - sin egen kraft og sitt indre hjerte

Oddvar har vandret, Oddvar har søkt og søkt for å finne seg selv.  Jeg har søkt på alle mulige plasser på utsiden, ikke minst i bøker, på kurs, i artikler, gjennom andre mennesker, gjennom arbeidsplassen, gjennom venner. 
Jeg har søkt gjennom psykologi, gjennom NLP, gjennom Enneagrammet, gjennom spirituelle bøker, gjennom ledelsesbøker, gjennom ulike kurs og foredrag.  
Jeg har fått mer og mer informasjon inn i mitt bevisste sinn, inn i det mentale sinn, men samtidig ikke funnet en tilstedeværelse, en indre ro, en indre kraft, en indre trygghet. 
Jeg fant ikke han Oddvar på den ytre måten, men jeg begynte å åpne opp for at det var noe dypere inni meg.  Kroppen, følelsene og intuisjonen sa det, men sinnet hadde sin egen agenda. Det var mer å vite, mer å studere, mer og mer...som en evig rundans, som en form for grådighet som ikke fikk nokk.  

Jeg har fått høre fra den ytre verden at det er egoistisk å velge seg selv.  Dette er det største vaset og unnskyld uttrykket, det størt pisspreiken jeg noen gang har hørt.  
Det tok meg mange år å forlate eller frigjøre meg fra denne programmeringen som var laget i mitt sinn. Denne programmeringen er så sterk og har så mange varianter at den tar på en måte helt kontrollen eller makten over deg.  Det er som et tvangspreget mønster som drar deg bort fra deg selv og ut i den ytre verden og inn i massebevisisthetens skygger. 

Hvem andre kan vite bedre om hva som bor i mitt indre hjerte og i min indre bevisisthet enn meg selv?  Svaret er i dag helt enkelt: Ingen andre enn meg selv, ingen systemer eller psykologiske analyser vil kunne dekke min bevissthet og mine bevissthetsnivåer.  
Det er og grunnen til at jeg har gått ut av alle psykologiske analyser eller tester. Jeg ønsker å være fri i mitt arbeide i forhold til andre mennesker.  Mennesket er for avansert og bærer en så høy bevisisthet innvendig at intet annet menneske kan plassere det inn i en bås, et system eller identitet.  

Vi mennesker må velge oss selv og vi må gjøre dette valget gjennom personlige valg og handlinger.  Det krever handling for å løfte deg selv inn i hjertet og inn i din høyere bevissthet.  Men også å tillate at din høyere bevissthet stiger ned i kroppen som en healende kraft til deg selv og andre.

Det krever en innrømmelse, aksept eller erkjennelse av alle sider av deg selv.  Kanksje også tilgivelser av hva du har gjort mot deg selv eller andre.  Alt er ok, tillat at det skjer, være en tillater.  

Om man ikke ser alle sider av seg selv som begrenser og innrømmer dem, så vil de være tunge bører i din ryggsekk og hindrer at du blir fri og tar tilbake din egen kraft.  Det samme er det med gammel utgått kunnskap, det er tungt for sinnet og energien din å beskjeftige seg med noe som er forlatt - da blir det slåsskamper.  

Vår historie er over og historien vil endres fordi vi går videre i vår evolusjon som menneskehet.  Det steget vi er i nå i vår utvikling, er å åpne opp for oss selv og vår indre bevissthet og da er mange av de gamle bøker ikke til hjelp.
Det vil bli skrevet nye bøker med nye erfaringer der den gamle verden vil bli belyst ut fra et høyere perspektiv.  Det vil også berøre alt vi vet om menneskeskapt forskning  og teknologi. 
Og så er det en ny fase vi åpner opp for, en ny verden som ikke er skapt og da har vi kun noen få strå å holde fast i, og disse stråene er innvendig i hver enkelt.  
Så la ikke de gamle bøker holde deg fast, vær våken for det nye som kommer innenfra - innenfra deg selv. 

Ta den tiden du trenger til din prosess og finn den veien som oppleves som rett for deg.  Finn de som kan hjelpe deg på veien og stå ved din side når det er viktig. Ikke si nei til hjelp, ikke tro at du mestrer alt hele tiden.  Det finnes medmennesker som er der for deg, som kan bidre med veiledning og healing som løfter deg.    

På denne veien med å finne deg selv, vil du møte mange kanskje ukjente sider av deg selv, sider du åpner opp for og som du ikke trodde var deg.  De åndelige eller gudommelige aspekter og storhet i deg selv kan være en av de vanskeligste å møte og ta inn i hjertet.  Det er her selve sjelessensen av deg ligger og som etterhvert vandrer helt inn i den fysiske kroppen og inn i ditt fysiske liv.  Som en hjørnestein, en byggestein i deg og i ditt liv. 
Sinnet ditt, følelsene dine og kroppen vil stritte mot en stund, det er normalt.  Men det går over når du tillater å slippe å tar vare på deg selv. 

Inni deg, i ditt hjerte og i din bevisisithet, ligger det allerede mange frø klare til å springe ut, klare til å vokse frem i deg.  Disse frøene er deg, de er ferdige frø som ikke trenger noen mer utdannelse, de vokser frem liksom blomsten og treet vokser på sin vakre måte.  Treet og blomsten følger syklusene og energien til universet som og er det du er en del av. 

Beslutt deg for at det beste av deg skal komme frem, ikke prøv å forstå det i første omgang, men tillat deg å vokse og blomstre.  Så vil undre eller magi skje innenfra. 
Og etterhvert som du får erfaring, så vil du erkjenne mer og mer av din innerste essens og storhet.  For det er storhet du er og er av.  

Ingenting er som den menneskelige organisme og bevissthet.   Den er skapt ut fra kjærlighet og er kjærlighet selv om det innimellom kan virke annerledes. 

Du er en skaper og har en skapende kraft inni deg når du arbeider ut fra den høyeste essens eller bevissthet.  Ved at denne bevisstheten går gjennom ditt hjerte, så vil du aldri kunne skade andre mennesker.  Slik er den gudommelige energien og kraften, ikke skadelig og tilpasset hver enkelt. 

Jeg kan ikke annet enn å utrykke - velg deg selv, velg din kraft, velg ditt hjerte og du vil åpne opp for en verden inni deg som er vakker og som er fremtidens verden i frihet, ro, glede, kjærlighet, visdom, likeverdighet, overflod.  

La selve urkraften komme frem i deg, den høyeste form for kraft som eksistere på jorden og i samklang med alt rundt seg. 

Vær den du er, ingen andre. Da er du også det beste for andre. 

Dalai Lama - et vakker bilde på hvordan vi kan behandle oss selv og andre