Ønsker du å være en leder for andre ut fra ditt eget hjerte?
Ønsker du å bygge en bedrift, et team som ser menneskene som det primære, mens det samtidig er tilstede kreativitet og nyskapelse som en del av en kontinuerlig prosess for å skape vekst?

Velkommen til å ta kontakt 😀

Jan Teigen

Ledere går foran og skaper en bedre menneskelig verden

Jeg velger å skrive noen ord om ledelse, ikke som en sannhet, men mer som en inspirasjon og noe jeg har oppdaget og erfart i min egen reise som leder og gjennom å ha arbeidet med lederskap i små og store organisasjoner.

Mange velger å være ledere for andre. De velger å gå foran, de tørr å hopp og utforske det nye, de er beslutsomme, våkne, har mot og arbeider ufortrødent for at fremtiden skal bli bedre.  De tørr å bruke seg selv til beste for andre uten alltid å vite resultatet.
Ledere elsker å utfordre seg selv og de vet intutivt at alt er i bevegelse hele tiden og at forandring er det mest naturlige i den menneskelige verden.

Fremtidens ledere kan metaforisk beskrives som en guide som vanner andre medmenneskers frø, slik at frøet kan spire og bli til et stødig tre som bærer frukter og med solide røtter godt festet på jorden.
Dette vet lederen fordi han eller hun har gått veien selv fra frø til å spre sine frukter til andre.
Dette lederskap er og med på å ekspandere og få frem et nytt samfunn, et menneskelig samfunn og samtidig ses naturen og universet som evigvarende gaver som vi skal ta vel vare på.

Fremtidens leder er en som er åpen for å se både fra et fysisk og et ikke-fysisk perspektiv, og ut fra et samlet helhetsbilde.

Fremover så går vi over i nye perspektiver på ledelse der de gamle autoritære roller og systemer gradvis brytes ned og likeverdighet oppstår ut fra hvilke kvaliteter de som arbeider sammen tilfører gruppen/samfunnet.
Dette oppstår når hver enkelt velger dette, står i sin egen energi og kraft og har åpnet tilgang til egen høyere bevissthet og sitt hjerte.

Vi beveger i denne tid i en stor sirkel og i store kvantesprang det jeg beskriver som steg fra lavere avhengigheter i og mellom oss mennesker, via personlig frihet til samarbeid/samskapelse med alt levende rundt oss.
Dette er store og viktige sprang for ledere, samfunn og enkeltindivider.  Et sprang ut fra det gamle og inn i noe helt nytt - et levende og dynamisk samfunn sprunget ut fra den enkeltes hjerte. 

Fremtiden handler virkelig om samarbeid og samskapelse. Vi kan som enkeltindivid ikke isolere oss fra f.eks. samfunnet og naturen eller andre mennesker.
Vi er forbundet på en fri måte fremover. Vi kan ikke utnytte eller forbruke det som skal være vår overflodsbeger, naturen og moder jord. Grådigheten og misunnelsen vil gli ut og hjertets kraft/den høyere bevisisthet vil overta plassen til det mentale lavere sinn.  

Mange føler seg bundet fast i systemer, strukturer, arbeid og lover og regler fordi dette tilsynelatende har vært et fritt og trygt system. Flere og flere ser nå at dette er en illusjon og falsk trygghet som vi har valgt å erfare. Bindinger, utrygghet og illusjoner er ikke frihet, dette er ikke å anvende sin egen skapende kraft til å lede seg seg selv og vise vei for andre.

Vi har i fremtiden bruk for dyktige ledere som er tilkoblet og har åpnet sitt eget indre hjerte og som virkelig følger dem selv og deres interesser og visdom. Det er viktig å ha et stort og omfavnende hjerte både for seg selv og andre.

Ledere løfter andre, de viser vei, de går foran, de skjuler ingenting for andre, de er ærlige ovenfor seg selv og andre, de ber om hjelp når det trengs, de legger ikke skylden på andre for sine handlinger opg avgjørelser. De kriger ikke, de overstyrer ikke andre, de argumenteter ikke så mye, de legger frem sine synspunkter ut fra sin bevissthet og hjerte, gjerne i stillhet og så stiller de seg til disposisjon for de som vil vite mere.

Ledere er ofte gode inspiratorer, de utfordrer og kan utfordre dine grenser på en omsorgsfull måte. Ledere er ser ofte det som sin viktige oppgave å føre andre inn i deres egen frihet.

Ledere og ledelse har vært viktig, men ennå viktiger er det i disse dager og det handler om fokus på det menneskelig, det medmenneskelige, på moder jord. 

Velkommen til å stå frem - gå foran på den måten som bærere frem de beste kvaliteter i deg. 

Moder Amma - ei fantastisk dame som jeg velger å trekke frem som en inspirasjonskilde for mange medmennesker og som en leder ut fra fremtidens verdier og indre visdom