Tønsnes utenfor Tromsø

Spirit Garden

Spirit Garden er en webside med tjenester hvor du kan ekspandere din egen bevissthet. 

På siden vil du finne informasjon om: 
Light and love transformation
Lyspust og lysveving - aktiveringer og åpninger
Stamcelleportaler - åpning av dine celler inn til ny bevissthet
Energireiser - åpninger og klargjøringer inn til ny bevissthet
Kanaliseringer