Altara - navnet og energien

Altara er et navn som har kommet til meg flere ganger det siste året.  Nå i slutten av 2020 var jeg klar til å ta navnet til meg. 

Navnet Altara består av 2 deler:

Alta: Mitt fødested og oppvekst: En by som fra gamle tider på Atlantis var et sted hvor menensker fra hele verden søkte fordi det var her du kunne studere og lære om den høyeste bevisisthet som var. Bodil Storm har skrevet mye om dette i sin bok: Under Nordkorset. Ra:

Ra er skaperguden, skaperguden som har vært med på å skape denne jord/dette 12. superunivers og som nå er med på å omskape vår gamle historie og legge til rette for den nye jord. Ra er en energi som går sterkt går gjennom min bevissthet og som har kommet ned med flere nye energier for den nye tids bevisisthet. Ra er kommet inn med flere kraftfulle enegier som er med til å føre oss mennesker tilbake på rett spor, til å heale våre kropper og til å forene kropp, sinn og ånd.