Lyspusten på deltanivå

Pusten er ditt kjøretøy - det er det viktigste redskapet du har for å komme i kontakt med deg selv og alt rundt deg.  

Bevisstheten/forståelsen av deg selv kommer gjennom pust – ikke gjennom det mentale felt eller sinnet.

Pusten er det helligste av alt; Guds viljekraft,  Skaperkraft/Skapelse og Livskraft. 

Pust er bindeledd i mellom ulike indre deler av deg, men og med omverden, moder jord, naturen, planeter osv. 

Pusten er forlengelse av alt - av deg og av alt i universet.  

Den gudommelige/høyere deler av deg erfares gjennom din pust – gjennom opplevelse og erfaring du gjør. 

Mange puster på et mentalt plan.  Få puster på et deltaplan som fører deg i kontakten med kilden i deg.  Lyspusten går ut fra et deltaplan og det kreves trening og erfaring for virkelig å oppleve lyspstens skapend og helbredende virkning.

Det er når kunnskap og visdom (bevissthet) smelter sammen, at en større forståelse oppstår – f.eks. av pustens betydning for mennskers liv og kommunikasjon med alt levende rundt seg.  

Mange har angst i begynnelsen forhold til pust, spesielt lyd som mange er vare for. 

Pust aktiverer ditt DNA - den aksellerer ditt DNA i kroppen til å ta imot din høyere bevissthet inn i kroppen og i ditt liv. 

Pusten er livsviktig  for å bli fri fra bindinger.  Ved å bruke pusten til å transformere all motstand du har i deg, så vil du mye lettere bli kvitt negative tanker, negative følelser, kroppslige vondter, gamle roller. 
Og slik at du kan balansere livet ditt på en ønsket måte.  For motstand innvendig lager ubalanser, og da søker motstanden forløsning og balanse.
I pusten er den energien som balanserer alt.

Pust healer alt i deg.

Du kan puste inn alt fra universet (energi, vitaminer og mineraler) når du har tillit til dette. 

Pust smelter den høyere og den jordiske del av deg sammen.

Pusten er det som er nærmest deg – i din kropp. Den ekspanderer fra din kropp, i din kropp og ut fra din kropp ut til hele verden.

Pusten i din kropp binder deg sammen med alt.  

Det er pusten din som aksellere Livets Nøkkel - den høyeste nøkkel som du bærer i ditt hjerte og dine celler. Din personlige nøkkel.