Hva er livets nøkkel

Livets Nøkkel er en Gudenøkkel som er inne i deg og som alle har tilgang til ut fra det nivået de er på av utvikling.   
Dvs. at jo høyere bevissthet du har, jo høyere energi går ut fra din energi ellere Livets Nøkkel.  

Livets Nøkkel - en nøkkel alle bærer med seg i sitt hjerte og sine celler