Hvorfor er jeg nøkkelen til livet

Du er nøkkelen til ditt eget liv. Ingen andre enn deg selv vet best hva du virkelig ønsker. Det er din hovedoppgave å åpne opp for deg selv og dine indre visdomsarkiver.

Vi lever akkurat nå i en tid med og i en verden som er i stor endring. Den gamle ytre verden avløses gradvis av en ny jord, en ny bevissthet, et nytt verdisystem og en helt ny form for frihet som oppstår innenfra i hver enkelt.

Illusjonene og utryggheten i den gamle verden - ofte med fokus på mental lærdom - slipper gradvis taket til fordel for at hjertet begynner å lede oss innover og hjem.

De gamle strukturer, styringssystemer, handelssystemer, pengesystemer endres og vi beveger oss gradvis inn i en verden av nye lokalsamfunn/land og overflod for alle. For skaperverket er av overflod, ikke begrensinger.

Det er en tid for omdefinering av hva som har verdi for oss mennesker, for dette nye verdisettet handler om frihet, fred, indre ro, glede og kjærlighet og omfavnelse til alt og alle. Dette verdisettet bærer du allerede i ditt hjerte og er klart til å åpnes av deg - for det er et personlig valg. Denne omskaping skjer gjennom at menneskene, hvert enkelt menneske, tar tilbake sin personlige kjærlighetskraft og går inn i sin høyere indre visdom som allerede er der, men trenger en vekkelse eller aktivering. Ingen kamp, ingen krig, men et møte med sitt høyere selv, et nært møte inni deg med ditt eget hjerte.

Denne planeten jorden hvor du lever nå, er en følelsesmessig planet og det er hjertets følelser som vil styre ditt liv og dine valg fremover. Ikke det mentale sinn, men din høyere bevisisthet gjennom ditt hjerte.

Du er selve verdien, du er den som skaper og som omskaper deg selv hele tiden. Du er kraften og den som beslutter og som lever livet nå.
Du er alt og livet ditt skapes og leves av deg.